Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás opět přivítal na stránkách projektu „ Veterinární medicína pro praxi - velká zvířata„.

Při pilotním ročníku v říjnu minulého roku se z 236 zaregistrovaných účastníků zúčastnilo samotného kongresu 205 účastníků, 12 přednášejících a 27 firemních zástupců.

Na základě této naší první zkušenosti jsme se rozhodli koncept relativně krátkých sdělení k jednotlivým tématikám zopakovat i v letošním roce a to konkrétně 3. 10. 2015. Součástí programu opět bude zajímavý HOT TOPIC, jako tomu bylo u malých zvířat.

Místem konání pak bude Hotel Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno

Závěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na tento kongres, a budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi.

Zdeněk Brych
ředitel a předseda představenstva V.M.EST, a.s.ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT