STŘÍBRNÝ PARTNER:

BRONZOVÝ PARTNER:

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

dovolte mi, abych Vás pozval na 3. ročník kongresu Veterinární medicína pro praxi se zaměřením na malá zvířata.

 

Navazujeme na velmi úspěšný 2. ročník, který se konal v prostorách Velké míčovny Pražského hradu a do těchto prostor se vracíme i letos. I nadále spolupracujeme se slovenskou veterinární komorou, za kterou přislíbil účast její prezident MVDr. Tibor Brauner, a věříme, že se přidají i jeho další kolegové.

 

Odborným garantem kongresu je prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.. Program kongresu je opět sestaven z několika odborných bloků, do kterých jsou zařazeny krátké přednášky. Cílem programu je, aby veterinární lékař, získal ucelenou informaci o aktuálním dění v medicíně napříč obory.

 

Pokud se chystáte do Prahy, nemusíte jezdit sami. Pro Váš doprovod jsme připravili doprovodný program po památkách Pražského hradu a Starého Města pražského s odborným průvodcem.

 

Věříme, že Vás program, koncept i místo konání kongresu osloví a budeme se těšit na setkání s Vámi v průběhu kongresu.

 

 

Za organizační výbor kongresu

 

Zdeněk Brych

ředitel a předseda představenstva V.M.EST, a.s.

PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: