PARTNEŘI KONGRESU

PARTNEŘI WSAVA

ZÁŠTITA NAD KONGRESEM:

ZLATÝ PARTNER:

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

dovolte mi, abych Vás pozval na 2. ročník kongresu Veterinární medicína pro praxi se zaměřením na malá zvířata.

 

Letošní ročník je o to významnější, že u příležitosti  20. výročí  zahájení činnosti  Světové  asociace veterinárních lékařů malých zvířat WSAVA v Česku, Polsku, Maďarsku a Slovensku, která podporuje vzdělávání lékařů, specializujících se na problematiku malých zvířat, se koná náš kongres ve spolupráci s ní.

Za zmíněné roky se WSAVA CE projekt stal klíčovou vzdělávací akcí. Dvacet let je významné výročí, které si zasluhuje kvalitní odborný program a mimořádné prostředí společenského významu.

A to vše jsme se Vám pokusili zabezpečit.

Naší snahou je ukázat veterinární medicínu, jako významný moderní obor, který má velký potenciál a své významné místo ve společnosti. Nad kongresem převzal záštitu ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a  místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci MVDr. Pavel Bělobrádek  Ph.D. Předpokládáme, že zdravici přednese i prezident společnosti WSAVA prof. Colin Burrows (USA).

 

V rámci letošního ročníku jsme navázali spolupráci se slovenskou veterinární komorou, za kterou přislíbil účast její prezident MVDr. Tibor Brauner, a věříme, že se přidají i jeho další kolegové.

 

Prezidentem kongresu Veterinární medicína pro praxi je MVDr. Jiří Beránek, Ph.D. a odborným garantem kongresu je prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.. Program kongresu je opět sestaven z několika odborných bloků, do kterých jsou zařazeny krátké přednášky. Cílem programu je, aby veterinární lékař, získal ucelenou informaci o aktuálním dění v medicíně napříč obory.

 

Pokud se chystáte do Prahy, nemusíte jezdit sami. Pro Váš doprovod jsme připravili doprovodný program po památkách Pražského hradu a Starého Města pražského s odborným průvodcem.

 

Věříme, že Vás program, koncept i místo konání kongresu osloví a budeme se těšit na setkání s Vámi v průběhu kongresu.

 

Za organizační výbor kongresu

 

Zdeněk Brych

ředitel a předseda představenstva V.M.EST, a.s.

STŘÍBRNÝ PARTNER:

BRONZOVÝ PARTNER:

PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI