PROGRAM

Zdravotní problematika mláďat

9.00 Zahájení
9.10-10.00 Dipl. Ing. Christina Renner
Výzvy v životě mláďat – lokální imunizace a střevní integrita – kolostrum a symbiotika
 
HŘÍBATA
10.00-10.40 MVDr. M. Patschová, Ph.D.
Fyziologie a farmakologie u hříbat
10.40-11.30 Doc. MVDr. B. Bezděková, Ph.D.
Syndrom perinatální asfyxie a novorozenecké sepse u hříbat
 
11.30-12.00 Přestávka
 
12.00-12.45 Doc. MVDr. B. Bezděková, Ph.D.
Diferenciální diagnóza dyspnoe u hříbat
12.50-13.30 MVDr. J. Šterc, Ph.D.
Angulární deformity u hříbat z pohledu terénní praxe
 
13.30-14.20 Přestávka
 
TELATA, KŮZLATA, JEHŇATA
14.20-15.00 Doc. MVDr. J. Illek, DrSc., Dipl. ECBHM.
Zdravotní problematika neonatálních telat a její řešení
15.00-15.30 Prof. MVDr. B. Koudela, Ph.D.
Parazitózy jehňat a kůzlat
15.30-16.00 MVDr. J. Šmídková, MVDr. J. Šterc, Ph.D.
Řešení fraktur u telat v terénních podmínkách chovu
 
SELATA
16.00-16.45 Prof. MVDr. J. Smola, Ph.D.
Intenzívní péče o selata ve vysokoprodukčních stádech
16.45 Diskuze a závěr

  Registrační poplatky:
  Registrace on-line: Na místě:
lékař 600 Kč 800 Kč
student 200 Kč Bez možnosti registrace
reprezentant 1 000 Kč 1 200 Kč
ostatní 1 000 Kč 1 200 Kč
     
Akreditace  
Kongres byl ohodnocen KVL ČR 6 kredity.  


Prezentace a abstrakta dostupných přednášek
Dyspnoe_u_hribat.pdf
Challenges_in_young_animals_life.pdf
Intenzivni_pece_o_selata_ve_vysoko-produkcnich_stadech.pdf
Syndrom_perinatalni_asfyxie_a_novorozenecka_sepse_u_hribat.pdf


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT