Hrad Špilberk
Špilberk 210/1,662 24 Brno


Jednu z hlavních dominant města představuje hrad Špilberk. Už z dálky nelze přehlédnout kopec porostlý zelení s mohutnou pevností na vrcholku. Hrad byl založen ve 13. století jako zeměpanské sídlo. Postupem času se úloha Špilberku měnila. Z hradu, kde příležitostně přebývala moravská markrabata, se stala vojenská pevnost a později nejtěžší vězení rakouské monarchie. V posledních padesáti letech je Špilberk sídlem Muzea města Brna.

Hrad Špilberk založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně českého státu i města Brna. Díky strategické poloze, která se obzvláště potvrdila v době švédského obléhání Brna v roce 1645, se hrad v průběhu 17. a 18. století postupně proměnil v nejmohutnější vojenskou pevnost na Moravě. Součástí pevnostního systému byly i proslulé kasematy. Od 17. století byl na Špilberku také pevnostní žalář. Roku 1783 byl z rozhodnutí císaře Josefa II. hrad přeměněn na civilní trestnici pro nejtěžší zločince a brzy také pro politické vězně ze zemí celé habsburské monarchie. Tehdy si Špilberk vysloužil nelichotivou pověst nejtvrdšího vězení Evropy a přízvisko "žalář národů". Mezi nejznámějšími vězni byli italští karbonáři v čele s básníkem Silviem Pellicem.
Vojenský význam hrad ztratil za napoleonských válek, kdy v roce 1809 francouzská armáda zničila nejdůležitější části opevnění. Po zrušení věznice v roce 1855 Špilberk sloužil jako kasárna, avšak ještě dvakrát vstoupil do obecného povědomí jako místo utrpení a nesvobody – poprvé během první světové války, kdy zde byli vězněni odpůrci rakouského režimu, podruhé pro české vlastence v době nacistické okupace Československa za druhé světové války. V roce 1962 byl hrad prohlášen za národní kulturní památku.

Špilberk je dnes zejména díky výhledům z hradeb oblíbeným místem pro setkávání a procházky. Tak jako je dominantou Brna, je i jeho kulturním centrem - konají se zde koncerty, divadelní představení, kulinářský Špilberk Food Festival, Letní shakespearovské slavnosti, hudební Festival Špilberk pořádaný Filharmonií Brno, mezinárodní festival ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS a řada dalších akcí. Každoročně Muzeum města Brna také organizuje víkendovou akci „Špilberk žije“, při které veřejnosti zpřístupňuje všechny části a expozice hradu za jednotnou cenu.

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Na hrad Špilberk se můžete dostat různými cestami, záleží, kde se nacházíte a jakou formu přepravy zvolíte. Díky dispozici hradu, který je dobře viditelný ze všech koutů Brna a navigaci, kterou naleznete níže, na hrad Špilberk s jistotou dorazíte.

Pěšky
Nejkratší pěší stezka pro výstup k hradu vede z ulice Husovy (přístupná ze dvou míst). Cesta se za hlavní bránou rozdvojuje. Vydáte-li se doleva krytým schodištěm po schodech vzhůru, dostanete se do areálu hradu. Vydáte-li se vpravo, dostanete se ke vchodu do kasemat.

MHD
Ke Špilberku jezdí autobusová linka číslo 80.

Autem
Příjezdová cesta vede z ulice Úvoz přes Gorazdovu až k hradu. V odůvodněných případech lze požádat o vydání povolení k vjezdu, umožňující příjezd vozidla (do 6,5t) k hradu touto cestou.ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT