Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání.

Záštita

Stříbrný partner:

Partner:

Mediální partner