Projekt „Veterinární medicína pro praxi“
dlouhodobě podporuje Zlatý partner

Seminář je zařazen do systému celoživotního zdělávání a ohodnocen 36 kreditnímy body.

Nad kongresem převzal záštitu ministr

zemědělství pan Ing. Zdeněk Nekula

Stříbrný partner

Boehringer a Vetequinol

Bronzový partner

Partner

Mediální partner

Copyright © 2022, V.M. Est, a.s.