Projekt „Veterinární medicína pro praxi“
dlouhodobě podporuje Zlatý partner

Seminář je zařazen do systému celoživotního zdělávání a ohodnocen 36 kreditnímy body.

Nad kongresem převzal záštitu ministr

zemědělství pan Ing. Zdeněk Nekula

Stříbrný partner

Bronzový partner

logo Elanco-01

Partner

Mediální partner