Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás opět přivítal na stránkách „ Veterinární medicína pro praxi - velká zvířata„. Letošní rok je o to významnější, že slavíme 5. výročí našeho kongresu a to v roce 100. výročí vzniku Československa a 100 let od založení Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli koncept relativně krátkých sdělení k jednotlivým tématikám zopakovat i v letošním roce a to konkrétně 6. 10. 2018.

Místem konání pak bude Hotel International Brno, Husova 16/200, 602 00 Brno-střed

Závěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na tento kongres, a budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi.

Zdeněk Brych
ředitel a předseda představenstva V.M.EST, a.s.


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT