Program

8:00 Registrace účastníků
9.00-9.15 Zahájení
   
9.00-13.25 DOPOLEDNÍ BLOK
   
9.15-10.00 Embryotransfer u klisen
  MVDr. Mráčková Miroslava, Ph.D.
10.00-10.40 Možnosti ovlivňování plodnosti u hřebců
  MVDr. Mráčková Miroslava, Ph.D.
10.40-11.20 Kvalita preimplantačních embryí a jejich přežívání u savců
  Prof. MVDr. Lopatářová Miloslava, CSc.
   
11.20-11.55 Přestávka
   
11.55-12.35 Aktuální možnosti asistované reprodukce u skotu
  doc. MVDr. Čech Svatopluk, CSc.
12.35-13.25 Problematika ztížených porodů a mrtvě narozených telat (AJ)
  Prof. Dr. Szenci Ottó, Dr.h.c.
   
13.25-14.25 Oběd
   
14.25-15.15 ODPOLEDNÍ BLOK
   
14.25-15.05 Aktuální problémy v reprodukci prasat
  doc. MVDr. Doležel Radovan, CSc.
   
15:15 Závěr kongresu
   
(Změna programu vyhrazena)


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT