Projekt "Veterinární medicína

pro praxi" dlouhodobě podporuje

zlatý partner:

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Rudolfova galerie Pražského hradu vznikala v renesančním období od roku 1590 pod vedením původně italského stavitele Aostalliho. Na půdorysu 47 krát 10 metrů obsahovala značné množství cenných obrazů. Za doby Rudolfa II. se obrazy stavěly na stupínky po stranách místnosti. Umístění ještě většího množství pláten dnes znemožňuje bohatá pseudorenesanční reliéfní výzdoba z let 1867-69. Spolu s blízkým Španělským sálem byl tento prostor upravován u příležitosti korunovace Ferdinanda V. za českého krále.

Vstup do Rudolfovy galerie je z II. nádvoří Pražského hradu (viz mapka níže).

MÍSTO KONÁNÍ SLAVNOSTÍHO RAUTU

Martinický palác stojí v Kanovnické ulici a hlavním průčelím budovy je obrácen na Hradčanské náměstí v Praze. Patří mezi nejkrásnější renesanční stavby Prahy druhé poloviny 16. století. V roce 1583 byla prodána Jiřímu Bořitovi z Martinic na Smečně, který ji začal okamžitě přestavovat. Koncem 20. století bylo zjištěno, že Jaroslav Bořita z Martinic postavil stavbu ve stejném hmotovém a prostorovém uspořádání jako je uspořádání Královského paláce na Hradě, avšak v polovičním měřítku. Údajně takto postavil sám sobě a svým potomkům symbol své někdejší moci a „zázračného“ zachránění svého života při defenestraci v roce 1618 na Pražském hradě, kdy byli spolu s Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka vyhozen z oken.

Doprava MHD

Metrem A do stanice Malostranská, přestup na tram č.22 do stanice Pražský hrad.

Zlatý partner:

Partneři:

Mediální partner: