Projekt "Veterinární medicína

pro praxi" dlouhodobě podporuje

zlatý partner:

REGISTRAČNÍ POPLATKY

 

Lékař/ka

Student/ka vč. cofeee breaku

Student/ka vč. coffee b. a rautu

Reprezentant/ka

Zdtavotní sestra

Ostatní

 

 

1 850 Kč

350 Kč

700 Kč

1 700 Kč

800 Kč

1 850 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY ÚČASTNÍKŮ

 

Termín:

Čas setkání:

Místo setkání:

Odchod na prohlídku:

Návrat:

Místo návratu:

 

PROGRAM

Procházka Prahou s odborným výkladem. Jízdenky pro případnou jízdu MHD, vstupy a oběd si každý z účastníků hradí sám.

 

 

19. 5. 2017

10.00

II. nádvoří Pražského hradu, Šípův vchod

10.15

17.00

Hradčanské náměstí, vstupní brána se sousoším Souboj Titánů

ODBORNÝ PROGRAM

 

8.30-9.45

9.45-10.00

 

Blok zdravotní problematiky koček

10.00-10.45

 

10.45-11.30

 

11.30-12.15

 

 

12.15-13.15

 

Blok zdravotní problematiky psů

13.15-14.00

 

14:00-14.45

 

14.45-15.30

 

15.30-16.00

 

16.00-18.00

 

 

Registrace účastníků

Zahájení konference

 

 

Dermatofytóza koček

MVDr. Jan Rybníček

Kožní manifestace systémových onemocnění koček

MVDr. Jan Rybníček

Obezita koček
MVDr. Iveta Bečvářová

 

Přestávka na kávu a drobné občerstvení

 

 

Praktický přístup k pododermatitidám psů
MVDr. Jan Rybníček

Zoonózy s kožní manifestací u člověka
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. MHA
Výživa dermatologického pacienta

MVDr. Iveta Bečvářová

Závěrečná diskuse a závěr odborného programu

 

Slavnostní raut v Martinickém paláci

Tento Kongres je ohodnocen 21 kredity KVL ČR

Zlatý partner:

Partneři:

Mediální partner: