Projekt "Veterinární medicína

pro praxi" dlouhodobě podporuje

zlatý partner:

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

dovolte mi, abych Vás pozval, na kongres veterinární medicína pro praxi se zaměřením na malá zvířata.

 

Při této příležitosti jsme se rozhodli zvolit slavnostní formu celého kongresu a pro jeho konání dne 19. 5. 2018 jsme vybrali prostory Pražského hradu, a to Rudolfovu galerii.

 

Letošní rok je o to významnější, že slavíme 5. výročí našeho kongresu a to v roce 100. výročí vzniku Československa a 100 let od založení Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Součástí letošního ročníku bude i slavnostní program k výše uvedeným výročím.

 

Vysokou odbornost a kvalitu programu potvrzuje i odborný garant kongresu, kterým je už po páté pan prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc..

 

Závěrem mi dovolte, abych Vás ještě jednou co nejsrdečněji pozval na tento kongres.

Těším se na opětovné setkání s Vámi.

 

Zdeněk Brych

Předseda představenstva a ředitel společnosti V.M.EST, a.s.

Zlatý partner:

Partneři:

Mediální partner: